ஹைக்கூ அல்ல குக்கூ கவிதை          அருகில் உள்ள மரங்கள் 
          
          அகன்று  செல்ல,

          தொலை தூர மரங்கள்

         துரத்தி வர,

        ரசிக்கிறேன் இயற்கையை

       ரயில் பயணங்களில்........


Share/Bookmark
Read More!